Artmur Mozaiki artystyczne Mozaika dekoracyjna i ozdobna

Pracownia mozaikiMozaika artystyczna jest techniką malarską powstającą w wyniku układania obok siebie niewielkich barwnych elementów (płytek ceramicznych, szklanych, tesera) osadzonych w zaprawie lub przyklejonych klejem do podłoża. Mozaiki artystyczne wykonuje się z różnych materiałów np. kolorowych kamyków, tłuczonego szkła, ułamków ceramiki, drewna, muszli itp. Popularna jest także mozaika ozdobna i dekoracyjna.

Mozaikę artystyczną wykonujemy bezpośrednio na ścianie, podłodze lub na płytach (możliwość przeniesienia i zamontowania mozaiki na innej ścianie).

Pracownia mozaiki Artmur - nasze realizacje:

Mozaika artystyczna z płytek szklanych w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku Mozaika artystyczna z płytek szklanych w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe w Warszawie Mozaika artystyczna z płytek ceramicznych wykonana dla Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu Mozaika artystyczna - postać Flory ułożona z płytek szklanych w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku Mozaika artystyczna z płytek własnej produkcji w Garwolinie Mozaika artystyczna z płytek własnej produkcji Mozaika artystyczna Meduza Mozaika artystyczna z płytek ceramicznych


Mozaika artystyczna z płytek szklanych o wymiarach 10 m szerokości na 2 m wysokości zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię w Parku Wodnym "Tropikana" w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.

Mozaika artystyczna z płytek szklanych w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku

Mozaika artystyczna z płytek szklanych o wymiarach 1 m szerokości na 1,7 m wysokości zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy. Wraz z mozaiką wykonaliśmy aranżację ściany - obłożenie kamieniem dekoracyjnym.

Mozaika artystyczna z płytek szklanych w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

Mozaika artystyczna z płytek ceramicznych w kanonie bizantyjskim zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię dla Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu o wymiarach 90 na 90 cm.

Mozaika artystyczna z płytek ceramicznych wykonana dla Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu

Mozaika ozdobna z płytek szklanych o wymiarach 3 m szerokości na 2 m wysokości zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię w Parku Wodnym "Tropikana" w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.

Mozaika artystyczna postać Flory ułożona z płytek szklanych w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku

Mozaika z płytek ceramicznych własnej produkcji (wypalane i ręcznie szkliwione) zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Garwolinie.

Mozaika dartystyczna z płytek ceramicznych własnej produkcji

Mozaika dekoracyjna z płytek ceramicznych zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię o wymiarach 2 na 2 m

Mozaika dartystyczna z płytek ceramicznych Mozaika dartystyczna z płytek ceramicznych

Mozaika dekoracyjna z płytek ceramicznych zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię o wymiarach 2 na 2 m

Mozaika dartystyczna z płytek ceramicznych

Mozaika dekoracyjna z płytek ceramicznych zaprojektowana i wykonana przez naszą pracownię o wymiarach 50 na 50 cm

      Mozaika dekoracyjna z płytek ceramicznychMozaiki wykonujemy także z płytek ceramicznych własnej produkcji (wypalanych i szkliwionych własnoręcznie).

Telefon: 690677769

E-mail: kontakt@artmur.com.plSkorzystaj z formularza

Treść wiadomości
Imię, nazwisko
E-mail
   


Mozaika artystyczna

Mozaika ścienna jest techniką malarską powstającą w wyniku odpowiedniego układania wg wzoru (obok siebie) barwnych drobnych elementów związanych z sobą i podłożem na zasadzie osadzenia lub wtłoczenia w odpowiednio sporządzoną zaprawę mineralną, względnie zalania lub przyklejenia spoiwem organicznym lub mineralnym. Materiałów, z których można sporządzać mozaiki artystyczne, jest wiele i to bardzo różnych, począwszy od kamyków, szkła tłuczonego, kawałków ceramiki, poprzez drewno, po muszle. Już z powyższego powodu trudno jest mówić o mozaice artystycznej jako o jednej technice. Istnieje bardzo wiele rodzajów artystycznej mozaiki nie tylko ze względu na użyty materiał, ale i miejsca jej umieszczenia (np. podłogowa, ścienna), jak również ze względu na sposób sporządzenia (in situ czy w pracowni), a także zamontowania (na stałe czy przenośnie). Można także podzielić mozaiki artystyczne biorąc pod uwagę kształt i wielkość elementów, z jakich zostały zbudowane. Najczęściej mozaika ścienna stanowi dekorację architektury. W powiązaniu z architekturą mozaika antyczna uzyskała swój najpełniejszy wyraz artystyczny. Stosowana bywa jednak także w posadzkach, meblach i innych przedmiotach. Mozaika ozdobna oddziałuje barwnymi płaszczyznami oglądanymi z pewnej odległości, nie znaczy to jednak, że musi być sporządzana w jednej płaszczyźnie. Istnieje przecież mozaika reliefowa i trójwymiarowa. Najkorzystniejsze dla mozaiki są proste, przejrzyste formy. Dość specyficzne dla j jest to, że nie oddziałuje ona wyłącznie barwą, ale i materiałem, z którego została sporządzona, a nawet fugami między poszczególnymi kamykami. Mozaikę ścienną można zaliczyć zarówno do najstarszych technik artystycznych, jak i do najnowocześniejszych. Mozaika odpowiada świetnie obecnym potrzebom i wymaganiom estetycznym, a równocześnie współczesność potrafi doskonale wykorzystać i rozwinąć specyficzne walory mozaiki artystycznej. Do zalet mozaiki antycznej należy jej duża trwałość, co potwierdzają licznie zachowane antyczne obiekty. Nie bez racji traktowano mozaikę artystyczną w okresach jej rozkwitu jako technikę wybitnie monumentalną, mocno związaną z płaszczyzną ściany i o znacznej odporności na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

Mozaika ze szkła (szklana)

Obok marmuru i innych kamieni naturalnych dość wcześnie zaczęto stosować barwione w masie szkło jako tworzywo do sporządzania mozaiki ściennej. Jego nieporównywalny blask, możliwości barwne i odporność na warunki atmosferyczne zyskały mu wielu zwolenników. Szkło sporządzane z krzemionki, tlenku sodu lub z potażu oraz tlenku wapnia i innych jeszcze dodatków barwione było tlenkami metali. Recept na barwienie szkła w masie jest wiele. Do wykonywania mozaik używano prawie wyłącznie szkła zmąconego. Pewną odmianą mozaiki ze szkła jest mozaika złota. Już w początkach techniki mozaiki ze szkła opanowano sposób łączenia złota ze szkłem. Najczęściej dokonywano tego przez zatapianie płatków złota między dwiema płytkami szkła, względnie nieco później przez wtopienie w powierzchnię złota rozpuszczonego w wodzie królewskiej. Złote szkło mozaikowe zyskało w starożytności i wczesnym średniowieczu miano królowej smalt. Wynikło to nie tylko z powodu jego wspaniałej świetlistości i z racji spełniania zadań reprezentacyjnych oraz symbolicznych, ale także z roli artystycznej, jaką odegrało w mozaice artystycznej. Produkowano także kostki mozaikowe ze srebra i miedzi. Nie odegrały one jednak większej roli w mozaice ozdobnej. Praktyczni i wymagający wenecjanie dość szybko uznali te metale za nieprzydatne w tym zakresie i woleli stosować złoto, które mogło mieć barwę od srebrnobiałej aż po miedziowoczerwoną. Wykonywanie mozaiek ze szkła jest w zasadzie bardzo podobne do układania jej z kamienia i odbywa się jedną z opisywanych już metod. Artysta dysponuje wszakże bez porównania większym bogactwem kolorów i odcieni, co w wielu wypadkach ułatwia mu pracę. Również ogólny ciężar artystycznej mozaiki jest mniejszy, co ma także swe znaczenie. Najbardziej różniącymi się odmianami mozaiki antycznej ze szkła jest mozaika rzymska i prześwitująca.

Mozaika ceramiczna

Od bardzo dawna stosowane były różne wyroby ceramiczne jako tworzywo mozaik artystycznych. Używano kostek z gliny wypalanej glazurowanej i nieszkliwionej, kafli, a czasami nawet skorup i okruchów. Materiał ceramiczny stosowany bywał wyłącznie sam i w połączeniu z innymi tworzywami, jak szkło czy kamienie naturalne. Kostki mozaikowe były wykonywane z różnych mas ceramicznych o różnych kształtach (kwadratowe, prostokątne itd.) i wielkościach. Należy wyróżnić wśród nich te, które nie miały glazury, i te mające szkliwo. Pierwsze, sporządzane z suszonej lub wypalanej gliny naturalnej, głównie barwy żółtej, czerwonej i brunatnej, zabarwione w masie miały wygląd tępy i przydymiony. Drugie, kryte angobą lub barwnym szkliwem odznaczały się bogatą i często bardzo intensywną paletą barw oraz większą odpornością na zmiany atmosferyczne. Osadzania kostek ceramicznych dokonuje się nie tylko na zaprawie wapiennej czy wapienno-cementowej, ale także na bardzo różnych kitach czy spoiwach (np. kazeinowych) oraz masach plastycznych na bazie tworzyw sztucznych.Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 690677769

E-mail: kontakt@artmur.com.pl

Skorzystaj z formularza

Treść wiadomości
Imię, nazwisko
E-mail